top of page
< назад

58102249-acb5-4ea4-a491-798e76bb41b9

Upload

1 октомври 2023 г., 20:22:28 ч.

1 октомври 2023 г., 20:22:28 ч.

Bronze

Small Title

Small Title

Работник в Склада (Комплектовач)

Работник в Склада (Комплектовач)

Търсим усърден и отговорен работник в склада, който да участва в процеса на разтоварване, сортиране, комплектоване и подготовка на стоки за изпращане.

VITAM 2000 OOD"

2002

Cлужители : 

25

В България от

ИМЕЙЛ ЗА КОНТАКТ :

-

НОМЕР ЗА КОНТАКТ :

-

Работник в Склада (Комплектовач)

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Small Title

Трябва да приемете правните текстове на компанията, за да кандидатствате.

bottom of page