top of page
< назад

95bcb3f8-9568-4449-bd8a-aed6f60656d5

Upload

1 октомври 2023 г., 19:53:15 ч.

1 октомври 2023 г., 19:53:15 ч.

Bronze

Small Title

Small Title

Обслужване на Клиенти

Обслужване на Клиенти

Търсим мотивиран и компетентен експерт по обслужване на клиенти, който да подкрепя нашия растящ екип. Кандидатът ще играе ключова роля в осигуряването на висококачествено обслужване на нашите клиенти, установяване и поддържане на доверителни отношения и предоставяне на консултации относно нашите маркетингови услуги.

 

AR-Consulting

2005

Cлужители : 

4

В България от

ИМЕЙЛ ЗА КОНТАКТ :

-

НОМЕР ЗА КОНТАКТ :

-

Работник в Склада (Комплектовач)

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Small Title

Трябва да приемете правните текстове на компанията, за да кандидатствате.

bottom of page