top of page

CV-профил Меню

Nom Prenom

cherche taffe dans exemple

Показване на качено CV

Очаквайте Скоро

Business Menu

1000 

4

100

0

6

Business Illimited

BULNET

Upload your CV here or create your own 'CV-profile'.
Create your business profile and start publishing job offers.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Търсим оперативен,  счетоводител, който да може да работи   самостоятелно, търговски фирми до оборотна ведомост, под ръководството на главен счетоводител.  . Работно време от 9-18 от понеделник до петък, няма възможност за работа от вкъщи. Местоположение на офиса център
Нашия клиент ви предлага  трудов договор,  2500 (1900 нетна) БРУТНА ЗАПЛАТА лева, пълно осигуряване.. Ако нашето предложение ви се струва приемливо моля изпратете професионална на електронната ни поща

ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДАЧИ:

Осчетоводяване  на склад, МОЛ и фактури за приходи и разходи
Осчетоводяване на каса и банка
 Подаване на данни с електронен подпис
Осчетоводяване и подаване на ДДС, ВОП И ВОД
Електронно банкиране, текущо отчитане на банка и каса 
Осчетоводяване на текущи счетоводни операции, ревизии.
Изготвяне на справки и отчети

НЕОБХОДИМИ ОПИТ И УМЕНИЯ ЗА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ

Висше или средно образование специалност Счетоводство и контрол.
Да имате опит на подобна позиция поне 2 г
Да имате опит в приключването на  поне 2 финасови години с изготвяне на годишна декларация, баланс ОПР и др. и подаването им в НАП.
Да сте преминавали през  ревизии за ДДС .
 Работите с компютърни счетоводни програми, 
Познания и приложения на счетоводните стандарти, МСС и данъчното законодателство.
Много добра компютърна грамотност – EXCEL, WORD, INTERNET

 Качества:  екипност, умения за работа с цифри, аналитичност, подреденост, усет към детайлите, изпълнителност, умения за спазване на срокове.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на всички законови изисквания и регламенти. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително №  2277  от  19.05.2017 г.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

REQUIREMENTS

Sector :

Финансови_и_Застрахователни_дейности

Subsector :

Location :

София_столица

Languages : 

🇧🇬

Personnel recruitment :

Дистанционно интервю

Type of contract :

Трудов договор със срок на изпитване, Пълно работно време

Paid vacation :

от 21 до 25 дни

Remuneration :

Work during the weekend

Home Office

Work abroad

b93caca4-5721-4d76-9323-f38a8b377138

In Bulgaria since :

2002

Employees :

1

AN-MARY

PERSONAL PROFILE
BUSINESS PROFILE

ABOUT US

For more information, click here

CONTACT EMAIL :

CONTACT NUMBER :

Социални асистенти

fb

You have already applied for this job.

You must accept the company's legal texts in order to apply.

In Bulgaria since :

2002

Employees :

1

AN-MARY

ABOUT US

For more information, click here

CONTACT EMAIL :

CONTACT NUMBER :

Социални асистенти

fb

bottom of page