top of page

CV-профил Меню

Nom Prenom

cherche taffe dans exemple

Показване на качено CV

Очаквайте Скоро

Business Menu

1000 

4

100

0

6

Business Illimited

BULNET

Upload your CV here or create your own 'CV-profile'.
Create your business profile and start publishing job offers.

WHAT WE OFFER

TYPES OF CONTRACTS

За кандидати с малък или без опит, Безсрочен трудов договор, Трудов договор със срок на изпитване, Пълно работно време

VACATION

от 21 до 25 дни

OTHER

"Спешни" обяви

HOW WE SELECT PERSONNEL ?

Интервю на място, Дистанционно интервю, Друго

SOCIAL BENEFITS

Address(es) :

София, България

+35970010531

Other addresses :

JOB LISTINGS

Социални асистенти

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

КАСИЕР

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК

OUR PARTNERS