top of page

CV-профил Меню

Nom Prenom

cherche taffe dans exemple

Показване на качено CV

Очаквайте Скоро

Business Menu

1000 

4

100

0

6

Business Illimited

BULNET

Upload your CV here or create your own 'CV-profile'.
Create your business profile and start publishing job offers.

WHAT WE OFFER

TYPES OF CONTRACTS

Пълно работно време, Непълно работно време, Гъвкаво работно време

VACATION

от 21 до 25 дни

OTHER

HOW WE SELECT PERSONNEL ?

SOCIAL BENEFITS

  • Допълнително здравно осигуряване
  • Участие в тийм билдинги
  • Безплатни професионални обучения
  • Участие в семинари и презентации на водещи световни ИТ компании

Address(es) :

Other addresses :

JOB LISTINGS

OUR PARTNERS

LEGAL TEXTS

Съобщение на ЕВРИСТА ЕООД за поверителност на данните

Съобщение на ЕВРИСТА ЕООД за поверителност на данните

(url: saobshtenie-na-evrista-eood-za-poveritelnost-na-dannite)

1. В какви случаи ЕВРИСТА ЕООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

Ø Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш инженер, или друго.

Ø Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.

Ø Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини.

Ø Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на ЕВРИСТА ЕООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.

Ø Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и сервизи в София (ул. Мюнхен, № 8), или в близост до нея.

Ø Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

2. Защо ЕВРИСТА ЕООД може да обработва ваши лични данни?

ЕВРИСТА ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на ЕВРИСТА ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на ЕВРИСТА ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

Правни основания

Дейности, действия, интереси

- Законни бизнес цели на ЕВРИСТА ЕООД

- Стопанска дейност на ЕВРИСТА ЕООД;

- Сключване и/или за изпълнение на договор

- Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;

- Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност

- Спазване на правни задължения

- Изпълнение на задължения на ЕВРИСТА ЕООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

- Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;

- Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;

- Получено Ваше съгласие

- За да се регистрирате на нашия сайт;

- За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

3. Какви видове лични данни обработва ЕВРИСТА ЕООД

В зависимост от конкретната цел, ЕВРИСТА ЕООД може да обработва различни набори данни:

ü Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)

ü Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго

ü Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера

ü За наши служители по трудови/граждански договори:

ü Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

ü Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

ü Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

ü Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

ü Съдимост.

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

Ø Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

Ø Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Ø Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

Ø Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

Ø Видео изображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват от DVR/NVR и от back-up.

Ø Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

5. <