top of page

CV-профил Меню

Nom Prenom

cherche taffe dans exemple

Показване на качено CV

Очаквайте Скоро

Business Menu

1000 

4

100

0

6

Business Illimited

BULNET

Upload your CV here or create your own 'CV-profile'.
Create your business profile and start publishing job offers.

WHAT WE OFFER

TYPES OF CONTRACTS

За кандидати с малък или без опит, За студенти, Безсрочен трудов договор, Срочен трудов договор, Трудов договор за допълнителен труд, Пълно работно време, Непълно работно време, Гъвкаво работно време

VACATION

от 25 до 30 дни

OTHER

HOW WE SELECT PERSONNEL ?

Интервю на място, Дистанционно интервю, Неструктурирани интервюта за работа

SOCIAL BENEFITS

Address(es) :

Other addresses :

JOB LISTINGS

Специалист по Управление на Доставки с Excel

OUR PARTNERS

LEGAL TEXTS